Copyright 


De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn eigendom van TA music en daarmee auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande toestemming van TA Music is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid 


TA Music streeft er naar de informatie op zijn website zo actueel, nauwkeurig betrouwbaar en feitelijk juist te houden als mogelijk is. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan TA Music niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. TA Music aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks


Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. TA Music geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.