This content is password protected. To view it please enter your password below:

Lions Don't Cry

– 2019 –

Op 12 april komt het nieuwe album van Tim Akkerman & The Ivy League uit op vinyl en op cd. De LP wordt voor de liefhebbers op 3 verschillende kleuren vinyl geperst:

The Journey

– 2014 –

Waar ANNO een wat rustiger album was, pakt Tim op zijn tweede solo album ‘The Journey’ uit met wat stevigere songs met singles als Break It Up, Wholesome Love en One Flag. 

Binnenkort verkrijgbaar op Vinyl

Anno

– 2011 –

Twee jaar na de populaire band Di-Rect te hebben verlaten is zijn eerste soloalbum ANNO een feit. Met dit ontroerende album vindt Tim zijn plaats in het Nederlandse Singer/Songwriter gilde.

Verschillende kleuren vinyl

Op 12 april komt het nieuwe album van Tim Akkerman & The Ivy League uit op vinyl en op cd. De LP wordt voor de liefhebbers op 3 verschillende kleuren vinyl geperst:

Bekijk hiernaast hoe de LP er uit komt te zien!

Lions Don't Cry klinkt als een persoonlijke brief die iedereen mag lezen

You’d think that after making music for 20 years, releasing a new album isn’t just very exciting anymore. But nothing could be further from the truth for Tim Akkerman. And that’s because he’s doing something in 2019 he’s never done before.

If you hear his new album Lions Don’t Cry, you’d be forgiven to think he is back where he started: it’s a rock album that reminds the listener of his days as a front man of Di-rect, his popular band of the zeroes. But there’s more than meets the eye. After a sold-out club tour with ‘Tim Sings The Boss’, where he paid homage to his childhood hero Bruce Springsteen, he rediscovered his love for American rock. He let his love for Bruce and Pearl Jam speak for itself and wrote ten songs straight from the heart.

Lions Don’t Cry is a very personal album. After fourteen years of marriage, Tim is now a single dad, and combines his musicianship with the love for his children. Coming to terms with his relationship is a common thread throughout Lions Don’t Cry: from his children’s sadness to turning a new leaf – the album sounds like a personal letter anyone may read.

Another thing Tim has never done is putting his band in the limelight. After almost ten years of touring, all over the Netherlands, the band has become a tight group of friends. So it makes sense to present themselves as one. From the release of the first single Underestimate onward, ‘Tim Akkerman & The Ivy League’ is one. Because, as Tim often says: ‘When something feels right, you just gotta do it.’

And that’s 2019 in a nutshell. It feels good, and the band is just going to do it: release a very personal album, tour throughout the Netherlands like a group of friends, and share ten new songs that will probably tug at many old and new fans’ heartstrings.

Incredibly exciting, even after 20 years of making music. But if it feels right …

Foto: Marjolein Thijse

Download foto in hoge resolutie

Lions Don't Cry klinkt als een persoonlijke brief die iedereen mag lezen

Je zou denken dat als je al 20 jaar muziek maakt, een nieuw album releasen niet meer heel spannend is. Niks is echter minder waar voor Haagse muzikant Tim Akkerman. En dat komt omdat hij in 2019 iets doet wat hij nog nooit gedaan heeft.

Wie zijn nieuwe plaat Lions Don’t Cry hoort, meent waarschijnlijk dat hij terug is naar waar hij begon: het is een rockplaat van jewelste die doet denken aan zijn tijd als frontman van Di-rect. Toch is er meer aan de hand. Na een uitverkochte club- én theatertour met ‘Tim Sings The Boss’, waarbij hij nummers van zijn grote held Bruce Springsteen ten gehore bracht, herontdekte hij zijn liefde voor Amerikaanse rock. Hij liet deze liefde voor Bruce en Pearl Jam voor zich spreken en schreef tien nummers die recht uit het hart kwamen.

Lions Don’t Cry is een zeer persoonlijk album geworden. Na veertien jaar huwelijk is Tim een alleenstaande vader, en combineert hij zijn muzikant-schap met de liefde voor zijn kinderen. Het verwerken van zijn relatie loopt als een rode draad door Lions Don’t Cry: van verdriet bij zijn kinderen tot zelf een nieuwe weg inslaan – het album klinkt als een persoonlijke brief die iedereen mag lezen.

Wat Tim ook nog nooit gedaan heeft, is zijn band op de voorgrond zetten. Na bijna tien jaar samen spelen, kriskras door heel Nederland, is zijn vaste band een hechte vriendengroep geworden. Niet meer dan logisch om dan als één geheel naar buiten te treden. Vanaf de release van eerste single Underestimate gaat de band als ‘Tim Akkerman & The Ivy League’ door het leven. Of, zoals Tim zelf zegt: ‘Als het goed voelt, moet je het gewoon doen.’

En dat is 2019 in een notendop. Het voelt goed, en de band gaat het gewoon doen: een zeer persoonlijk album releasen, een tour als vriendengroep door heel Nederland, en tien nieuwe liedjes ten gehore te brengen die waarschijnlijk vele emotionele snaren gaan raken bij oude én nieuwe fans.

Ontzettend spannend, zelfs na 20 jaar muziek maken. Maar als het goed voelt…

Foto: Marjolein Thijse

Download foto in hoge resolutie

TA Music, gevestigd aan Postbus 64821
2506 CE DEN HAAG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.timakkerman.nl Postbus 64821
2506 CE DEN HAAG +31641795973

S Kalmeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van TA Music Hij/zij is te bereiken via privacy @ timakkerman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

TA Music verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy @ timakkerman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TA Music verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • TA Music analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • TA Music volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

TA Music neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TA Music bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestellingen op de TA Music website van merchandise:
Voor en achternaam > 2 jaar
Adresgegevens > 2 jaar
Email adres > 2 jaar
Bankrekeningnummer > 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

TA Music deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TA Music blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TA Music jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Printful:
  TA Music werkt samen met Printful voor het produceren en verwerken van je bestelling. We moeten daarvoor met Printful je naam en adresgegevens delen.
 • Mollie:
  Voor het verwerken van je betaling werkt TA Music samen met Mollie.nl. Hiervoor moeten we je naam en bankrekeningnummer delen. Het is niet nodig om ondere gegevens te delen met Mollie.nl
 • Paypal:
  Voor het verwerken van je betaling werkt TA Music samen met Paypal. Hiervoor moeten we je naam, bankrekeningnummer en emailadres delen. Het is niet nodig om ondere gegevens te delen met Paypal.
 • Google Analytics:
  Voor het bijhouden van bezoekersstatestieken maken wij gebruik van Google Analytics. De gegevens die wij met hun delen zijn volledig geanonimiseerd en niet terug te herleiden naar jou als gebruiker.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TA Music gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TA Music gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Gegevens zijn volledig geanonimiseerd.
 • Cookie: Youtube:
 • Cookie: Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TA Music en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy @ timakkerman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

TA Music wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TA Music neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy @ timakkerman.nl

Your basket is currently empty.

Return to shop

Login

Anno

Salient Powered

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, they live.

Koop bij bol.com

The Journey

Salient Powered

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, they live.

Het nieuwe album Lions Don't Cry is nu uit!

Koop nu op Bol.com!

Nieuwe Single: Dance Tonight

Van Tim Akkerman & The Ivy League

Nieuwe Single

De nieuwe single van Tim Akkerman & The Ivy League heet Dance Tonight, en staat op het in april te verschijnen album Lions Don’t cry

SpotifyApple Music/iTunes

Verschillende kleuren vinyl

Op 12 april komt het nieuwe album van Tim Akkerman & The Ivy League uit op vinyl en op cd. De LP wordt voor de liefhebbers op 3 verschillende kleuren vinyl geperst:

Bekijk hiernaast hoe de LP er uit komt te zien!

Nieuws / Social Media

Contact

Tim Akkerman Sings The Boss

Tim Akkerman brengt in 2018 een muzikale ode aan zijn held Bruce Springsteen in ‘Tim Akkerman sings The Boss’! De zanger is al zijn hele leven fan van Springsteen, sterker nog: songs als The River en Badlands staan volgens Tim aan de basis van zijn muzikale ontwikkeling.

Al bij eerdere optredens vond hij het leuk om The River af en toe te spelen, en mensen vroegen al snel of ze daar meer van konden horen. Zodoende was het idee voor ‘Tim Akkerman Sings The Boss’ geboren.

Snel uitverkocht

In januari 2018 was de eerste show in de kleine zaal al snel uitverkocht. Zalen in Dodrecht, Utrecht en Eindhoven volgden en raakten ook al snel uitverkocht: een tournee met zijn 7 koppige band langs de podia en festivals is geboren.

De clubtour werd afgesloten in een uitverkochte grote zaal van het Paard in Den Haag. In 2019 tourt Tim met een 3 koppige band langs de Nederlandse Theaters en later in het jaar speelt hij nog een aantal shows met zijn band. Bekijk hier de lijst met shows!

#Timsingstheboss

The Ivy League

Live wordt Tim bijgestaan door zijn band The Ivy League: een team van buitengewone muzikanten, die Tim ondersteunen bij het vertellen van zijn verhaal.

Willem van der Krabben

Drummer Extraordinaire

Naast dat Willem bij Tim Akkerman & The Ivy League speelt, maakt Willem deel uit van de band van Jet Rebel

Drummen is Willems grootste hobby, maar woordgrapjes maken is zijn tweede grootste hobby.

Evert Zeevalkink

Evert Zeevalkink

Soundmaster

Evert is gitarist in de band van Tim sinds de opname van The Journey. Naast sessie muzikant maakt hij deel uit van het indie-pop duo Luminar en brengt hij zelf muziek uit als Evert Z.

Stef De Hond

Toetsenist

Stef speelt al bij Tim vanaf Tims eerste album 'Anno'. Daarnaast speelt hij in de band van Van Velzen en zit hij in de huisband van de Vrienden van Amstel Live

Stef kan trouwens ook goed stemmetjes doen. Vraag hem maar eens of hij Gerard Joling of Piet Paulesma na kan doen.

Contact Managment

Boekingen Tim Akkerman & The Ivy League:

Theater Boekingen:

Tim Akkerman & The Ivy League

Tim en zijn band live on stage!

juni 2019

22jun20:00Zuiderparktheater Den HaagDubbelconcert - Tim Sings The Boss (+ Band) / Billy Joel

23jun17:30Drakenbootfestival ApeldoornTim Sings The Boss (+Band)

29jun20:00Deventer StadsfestivalTim Sings The Boss (+band)


juli 2019

06jul00:00Festival De Ballade, TerneuzenTim Sings The Boss (+band)

12jul22:45Big Rivers Festival, DordrechtTim Sings The Boss (+Band)

13jul16:00Haringrock, KatwijkTim Akkerman & The Ivy League

20jul23:15Zwarte Cross, LichtenvoordeTim Akkerman Sings The Boss


augustus 2019

03aug00:00Schollenpop, Den HaagTim Akkerman & The Ivy League

04aug17:00Schagen, PopweekendTim Sings The Boss (+Band)

16aug17:45Helmond, KasteeltuinconcertenTim Sings The Boss (+Band)

31aug19:00BoxmeerTim Sings The Boss (+Band)


september 2019

01sep00:00Spijkenissefestival, SpijkenisseTim Sings The Boss (+band)

06sep20:30Uden, De PulTim Sings The Boss (+Band)

07sep00:00Sfeerpop, Oud GastelTim Sings The Boss (+band)


november 2019

No Events

Tim Akkerman & The Ivy League

Tim en zijn band live on stage!

september 2019

27sep20:3020:30GramsbergenOpenlucht Theater Gramsberger Bosje

28sep20:0020:00De MeernPodium Hoge Woerd


oktober 2019

03okt20:0020:00VenraySchouwburg Venray

04okt20:0020:00ApeldoornTheater & Congres Orpheus

06okt14:3014:30SchijndelTheater Casa del Arte

11okt20:1520:15FranekerDe Koornbeurs

12okt20:1520:15SteenwijkDe Meenthe

17okt20:3020:30Den HelderDe Kampanje

18okt20:3020:30OostzaanDe Kunstgreep


november 2019

01nov20:1520:15WeertMunttheater Weert

02nov20:3020:30AmstelveenCultuurcentrum Griffioen

07nov20:3020:30OisterwijkTiliander

08nov20:1520:15HellevoetsluisStichting Theater Twee Hondjes

16nov20:3020:30WaalwijkTheater De Leest

17nov20:0020:00BovenkarspelHét Postkantoor

23nov20:3020:30BeverwijkKennemer Theater

29nov20:1520:15AusterlitzBeauforthuis

Contact Management